Neurological examination

เรียนรู้เกี่ยวกับความผิดปกติทางระบบประสาทของสัตว์เลี้ยง ซึ่งพบได้บ่อยทางคลินิก อัพเดทเทคนิคการตรวจระบบประสาท (neurological examination)
เพื่อใช้ในการระบุตำแหน่งหรือรอยโรค ระดับความรุนแรงของโรค

  • รวมวิธีการตรวจวินิจฉัยและแปลผลอย่างถูกวิธี
  • ไขทุกปัญหาลับโรคระบบประสาท
  • เคสตัวอย่างที่น่าสนใจ ให้คุณหมอวางแผนการรักษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

รับชมวีดีโอประกอบสัมมนา How To Perform Neurological Examination
➡️ คลิกที่นี่เพื่อรับชม